L2Dawn Forum

Full Version: Sveiki broliai
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kas nores paplet ar susiburt i kompanija ir pakurt clana rasykit zaidime nick Retnis :) arba skype: notoriuoscl
Sveikas broli Big Grin
tai kas už ką čia losia?
Aš 46 WL in game nick AIRIS, lakstau kartu su WC