L2Dawn Forum

Full Version: Žaidžiat dar kas?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
Sveiki lietuvaičiai ar dar yra čia žaidžiančių?:)
Kiek in game maciau tai nemazai cia tu lietuvaiciu, tik gal nelabai bendradarbiauja Big Grin
Vytai,ką keli?:)
SpS se ir spoila, dar neapsisprendziau kuris main , o gal neivienas, bet as letai zaidziu, visi dar d gradiniai Big Grin O tu ka?
tasai pats warlockas aš Big Grin
Airi koks nick in game?:)
AIRIS Big Grin
zaidi dabar?:)
deja, neturiu galimybės, servas off Big Grin
koks lvl?:)
Pages: 1 2 3 4