L2Dawn Forum

Full Version: Hoi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5
Nog Nederlandstalige spelers hier ?
Niet zo veel blijkbaar :)
Daar lijkt het wel op ja. :)
(06-23-2015, 08:32 PM)Raze Wrote: [ -> ]Daar lijkt het wel op ja. :)

Ik ben er ook! 
ingame nick jap
De mijne is hetzelfde als hier op het forum.
Hallo allemaal ^^
MAXIMUS I MISSED YOU! <- Lumea

Wat is je ingame?
Ik zit er aan te denken om weer na lange tijd L2 te spelen, is deze server wat? Big Grin
Zeker weten, waarschijnlijk de beste (langdurige) low-rate IL server die je zult vinden.
Vandaag begin ik Tongue
Pages: 1 2 3 4 5